Javni zavod turizem Rogaška Slatina
Zdraviliški trg 1
SI-3250 Rogaška Slatina

T: +386 (0)3 581 44 14
F: +386 (0)3 819 01 54
E: info@turizem-rogaska.si


Občina
Rogaška SlatinaGeografska pestrost

Bočko pogorje je geološko in geografsko najvzhodnejši del Karavank, ki se nadaljujejo z Donačko goro in z Macljem potonejo v Panonsko kotlino. Boč s svojimi skoraj tisoč metri nadmorske višine (979 m) kraljuje nad pokrajino med Sotlo in Dravinjo. Njegova izklesana in prepoznavna podoba je vidna daleč naokoli.

Po vrhu grebena Boča teče razvodnica porečja Save in Drave. Prevladujoče reliefne oblike so vrhovi, grebeni, pobočja in male ravnice. Boč nima razvite površinske mreže potokov ali rek, saj na pretežno kraškem terenu vode hitro poniknejo v kraško podzemlje in pridrejo na površje šele ob vznožju, ob mnogih kraških izvirih. Kraški izviri, kraške jame, številne vrtače, požiralniki in pečine pričajo o veliki pestrosti kraških pojavov, na kakršno le redko naletimo v bližnji in daljni okolici. Območje Boča z okolico je zato uvrščeno med tako imenovana območja osamelega krasa.

Geološka sestava

Na širšem območju Boča ne srečamo samo apnenca in dolomita, ki sta značilni kamnini krasa, temveč se jima pridružijo tudi paleozojske slabo prepustne in terciarne kamnine, kjer so pogosti skladi kakovostnega premoga, ki so ga v preteklosti izkoriščali pod vznožjem Boča. Iz južne geološke prelomnice, pod prisojnimi območji gore, vre na dan zdravilna naravna mineralna voda.

Podnebje

Zaradi pestrosti kamninskih, talnih in podnebnih razmer je na območju Boča stikališče mediteranske, srednjeevropske, alpske, ilirske in stepske floristične regije.

<< nazaj

 
si| en| de| it


DOMOV| Kako do nas| Povezave


AKTUALNO
Vabljeni na ogled cvetličnih razstav| Največja značilnost Boča je nedvomno velikonočnica ... več

PUBLIKACIJE

GALERIJA
  Kulturna dediščina| Rastlinstvo| Geografija| Živalstvo| Gozdni rezervati| Kolesarska pot I| Kolesarska pot II
Gozdna učna pot I| Gozdna učna pot II| Gozdna učna pot III| Naravne vrednote| Kulturne vrednote