Javni zavod turizem Rogaška Slatina
Zdraviliški trg 1
SI-3250 Rogaška Slatina

T: +386 (0)3 581 44 14
F: +386 (0)3 819 01 54
E: info@turizem-rogaska.si


Občina
Rogaška Slatina
Gozdna učna pot – Iz Poljčan na Boč

(1) Pot začnemo v jedru Zgornjih Poljčan, na trgu, kjer nas s strehe ene izmed trških hiš pozdravi gnezdo bele štorklje. Ta prelepa in ogrožena ptica simbolizira dobre želje, plodnost in varovanje vsega živega. Ko zapustimo asfaltno cesto, ki vodi navkreber proti Boču, se mimo table, ki označuje območje Krajinskega parka Boč, podamo na pot v prijetni senci gozdov, po suhi strugi hudourniškega jarka. Naravna sestava okoliškega gozda nam daje priložnost za spoznavanje drevesnih vrst. Gorski javor, veliki jesen, divja češnja, pravi oreh, lipa in gorski brest so vrste, ki jih spoznavamo ob poti.

(2) Ob postanku si ogledamo še apnenico. Žganje apna je bilo v preteklosti na Bočkem pogorju precej razširjeno. (3) Pot nam seka asfaltna cesta, ki je tujek v gozdu, vendar je nujna, saj po njej spravljajo les, posekan na Boču. (4) Vseskozi ob poti spoznavamo živalski svet, ki živi v gozdu. Misel nam nehote uide k še eno človekovi dejavnosti, lovu. Zaradi poseganja v prehrambene splete, z iztrebitvijo nekaterih bistvenih živalskih vrst, danes lovstvo uravnava populacije divjadi in tako ohranja trajnost gozdnih ekosistemov.

(5) Kroženje snovi v gozdu je eden izmed nikoli zaključenih procesov. Gozdna tla imajo s svojimi živimi in neživimi elementi pomembno vlogo, saj omogočajo ta proces. (6) Opazujmo spodnje sloje gozda in naravno pomlajevanje. Obnova gozda je eno najpomembnejših in najzahtevnejših opravil v sodobnih tehnikah gojenja gozdov. (7) Varovalni gozdovi zahtevajo posebno pozorno gospodarjenje. Pregrobi posegi v tovrstnih gozdovih uničujoče vplivajo na širša območja. (8) Že desetletja v Sloveniji gospodarimo z gozdovi sonaravno, trajnostno in večnamensko. Na ta način izkoriščamo gozdne dobrine brez škode za prihodnje rodove, tako v ekološkem kot tudi v gospodarskem smislu.

(9) Finžgarjev križ je pomnik usod, ki jih piše življenje ljudi z Boča. Postavljen je bil kot pokora lovca, ki je ustrelil lovskega tovariša. (10)* Nasad iglavcev nas opomni, da je treba včasih poseči v gozd tudi z umetno obnovo, ko je naravno pomlajevanje v gozdu iz različnih vzrokov onemogočeno. Najpomembneje je, da pri tem upoštevamo primernost drevesnih vrst.

 

Zemljevid gozdne učne poti

Za ogled klikni na sliko...

si| en| de| it


DOMOV| Kako do nas| Povezave


AKTUALNO
Vabljeni na ogled cvetličnih razstav| Največja značilnost Boča je nedvomno velikonočnica ... več


Otvoritev informacijskega središča | 23.9.2006 bo potekala otvoritev...večPUBLIKACIJE


GALERIJA


  Kulturna dediščina| Kulturna dediščina| Rastlinstvo| Geografija| Živalstvo| Gozdni rezervati| Kolesarska pot I| Kolesarska pot II
Gozdna učna pot I| Gozdna učna pot II| Gozdna učna pot III| Naravne vrednote| Kulturne vrednote