Javni zavod turizem Rogaška Slatina
Zdraviliški trg 1
SI-3250 Rogaška Slatina

T: +386 (0)3 581 44 14
F: +386 (0)3 819 01 54
E: info@turizem-rogaska.si


Občina
Rogaška Slatina


Živalski svet

Območje Boča daje zavetje in življenjski prostor mnogim živalskim vrstam. Med večjimi izstopajo divji prašiči, srnjad in neavtohtoni mufloni, ki so iz naravnega habitata že izrinili gamsa, obenem pa zaradi prevelike številčnosti ogrožajo trajnost gozdnega ekosistema.

Na območju pogorja je bilo najdenih kar 65 vrst hroščev, kar priča o izjemni pestrosti favne hroščev na tem koščku Slovenije. Ob tem je treba omeniti, da na Boču živi 5 vrst, ki so pomembne v evropskem merilu in so kvalifikacijske vrste za ekološko omrežje NATURA 2000.

Najmarkantnejši hrošči na Boču so močvirski krešič, ki je vezan na specifične življenjske prostore ob naravno ohranjenih vodotokih, hrošč brazdar, ki je izjemno redek, našli so ga le še na eni lokaciji v Sloveniji, rogač, ki poseljuje predvsem toploljubne gozdove z večjim deležem hrasta gradna, slikoviti alpski kozliček, prebivalec bukovih gozdov, in bukov kozliček, ki ljubi mešane gozdove jelke in bukve.

Na Boču živijo tudi zelo zanimivi metulji. Na različnih lokacijah so našli kar 82 vrst. Z naravovarstvenega vidika so najpomembnejši črni apolon, veliki mravljiščar, skopolijev zlatook, Rebelov mravljiščar in črtasti medvedek. Njihov glavni življenjski prostor so travniki, presvetljeni gozdovi in gozdni robovi. Tudi pri metuljih velja, da so naštete vrste znanilci visoke naravovarstvene vrednosti Bočkega pogorja.

 
 
si| en| de| it


DOMOV| Kako do nas| Povezave


AKTUALNO
Vabljeni na ogled cvetličnih razstav| Največja značilnost Boča je nedvomno velikonočnica ... več

PUBLIKACIJE

GALERIJA
  Kulturna dediščina| Kulturna dediščina| Rastlinstvo| Geografija| Živalstvo| Gozdni rezervati| Kolesarska pot I| Kolesarska pot II
Gozdna učna pot I| Gozdna učna pot II| Gozdna učna pot III| Naravne vrednote| Kulturne vrednote